Typisch ZBE!

Op 29 maart 1983 verschenen drie dames (Breen, Moojen en Wohl, deze laatste ook wel bekend onder de naam van Riesen) en een heer (Niesing) bij de notaris in Zutphen om de vereniging 'Vrienden van het Zutphens Barok Ensemble' op te richten met als doel voorwaarden te scheppen die het mogelijk maken oude muziek zo historisch mogelijk ten uitvoer te brengen'' en 'zoveel mogelijk liefhebbers van oude muziek met elkaar en met die muziek in contact te brengen'.
Deze doelstelling is nog altijd springlevend! Nog staat de historische uitvoeringspraktijk voorop en ook is een belangrijke drijfveer nog altijd om (nieuw) publiek te werven en nauw in contact te staan met ons publiek.

Wat maakt het ZBE nu zo uniek?
In de eerste plaats de gedrevenheid om zo hoog mogelijke muzikale kwaliteit te leveren op basis van originele partituren. De eerste doorspeelrepetities van een nieuw programma zijn kenmerkend: er komen nieuwe stukken op de lessenaar, we proberen wat uit, een stuk 'haalt het niet' of wordt grondig herzien en aangepast aan onze mogelijkheden en wensen. Vervolgens het proces van opbouw van een programma, waarbij je je aanvankelijk afvraagt hoe dit in 's hemelsnaam ooit zal gaan klinken... maar wonderbaarlijk, na een intensieve repetitieperiode is het resultaat meestal tot volle tevredenheid van publiek en spelers. De groei daar naartoe is heel bijzonder en juist dat is waarom het ZBE zo'n hecht gezelschap is.
De basis is: samen plezier hebben in muziek maken. Iedereen praat mee, levert ideeën, draagt een steentje bij aan het scheppen van voorwaarden om onze muziek over het voetlicht te brengen.
De grote betrokkenheid van de leden leidt af en toe ook tot stevige discussies, maar vervolgens pakken we onze instrumenten weer op en blazen en strijken we de hobbels weer weg.

Springlevend, ook na ruim dertig jaar, zo is het ZBE zeker te betitelen. We blijven koesteren wat we in de afgelopen jaren hebben bereikt, daar misschien soms met enige weemoed en vertedering aan terugdenken, maar vooral: vasthouden aan onze doelen uit 1983 en die van een nieuw gezicht voorzien.

Via het menu boven deze pagina kijk je mee terug naar een aantal hoogtepunten uit onze historie.
Maar via de actuele fotopagina (opent in nieuw tabblad) krijgt onze historie natuurlijk ook beeld..!