De artistieke leiding door de jaren heen


          Rudi van Straten was een van degenen die begin jaren 80 op het idee kwamen een begeleidingsorkest voor het Susatocollectief te vormen. Dat leidde tot de oprichting van het Zutphens Barok Ensemble.
Onder bezielende leiding van Rudi kwam het ensemble al snel tot alom gewaardeerde resultaten. Mede door zijn internationale contacten kon het ensemble reizen maken naar o.m. Passau, Antwerpen en Noorwegen.
Rudi nam in 1998 afscheid van het ensemble.
Arwen Bouw, die toen al een aantal jaren als concertmeester het ensemble (naast en als vervangster van Rudi) ondersteunde, volgde Rudi op.
Niet als dirigent, maar het orkest leidend vanaf 'de eerste stoel'.
Menig nieuw lid bracht zij de kneepjes van het barokspel bij. Zij grasduinde in onbekende muziek, bewerkte die waar nodig en stelde logische suites samen uit muziek van verschillende componisten, en gaf het ensemble daarmee elan en vertrouwen om nieuwe wegen in te slaan, met zang en dans, barokopera, passies, en zelfs een contemporaine compositie.
Zij nam afscheid tijdens het jubileumconcert in november 2013.

Elin Eriksson nam eind 2013 het (strijk)-stokje over van Arwen Bouw en zal, net als Arwen, al spelend het ensemble leiden.
Voor Elin is het de bedoeling om met de spelers van het Zutphens Barok Ensemble samen naar een stilistisch stijlvolle en fantasierijke uitvoering toe te werken.
Tijdens de repetities wordt er aandacht geschonken zowel aan de rol van de individuele speler als aan het samenspel. Het musiceren mét speelplezier staat daarbij voorop.